Post HBO Cursus Schouder

Met de Post HBO Cursus Schouder verdient u 12 accreditatiepunten. Na deze cursus moet u:
  • De functionele anatomie van het schoudergewricht kennen
  • Een relatie kunnen leggen tussen anatomie van de schouder en de meest voorkomende schouderletsels.
  • Een selectie kunnen maken uit de beschikbare klinische testen voor schouderpathologie op basis van anamnese en inspectie. Deze selectie is gebaseerd op de individuele patiënt en op
  • Evidence Based gegevens als sensitiviteit en specificiteit ten aanzien van de te gebruiken testen.
  • De uitvoering van de schoudertesten volledig beheersen; aan deze uitvoering worden immers hoge eisen gesteld.
  • Evidence Based Practice als een leidraad zien in de analyse en behandeling van mensen met schouderklachten.
  • Een op het individu toegespitst behandelplan kunnen realiseren waarbij ook begeleiding in dagelijkse activiteiten ruim aan bod komt.
  • Weten wanneer bij een afwijkend beloop van het klachtenpatroon, u moet terugverwijzen naar de huisarts of specialist.
De directe toegang fysiotherapie is een geïntegreerd onderdeel van deze cursus.
Doelgroep Fysiotherapeuten, manueel therapeuten en sportfysiotherapeuten die zich willen specialiseren in het onderzoeken van patiënten met schouderklachten.  

Werkwijze Post HBO Cursus Schouder

De cursus bestaat uit 2 dagdelen.

Eerste dagdeel:

De Post HBO Cursus Schouder start met een inleidende lezing gevolgd door een praktijkles waarbij aandacht wordt besteed aan het Evidence Based Functie Onderzoek. Hierbij zullen de verschillende klinische testen uitvoerig worden geoefend. De tweede helft van de avond wordt gevuld door een lezing van orthopeed Dr. Lim die zijn eigen klinisch onderzoek zal bespreken.

Tweede dagdeel:

De tweede cursusdag bestaat uit anamnese, inspectie, en Evidence Based Practice schouderonderzoek. De dag staat in het teken van de casusbespreking. We passen de opgedane kennis uit de afgelopen cursusdagen toe op een aantal patiënten. Deze personen zijn met schouderklachten doorverwezen door de huisarts en/of specialist.

Theorie en praktijk

Post HBO Cursus SchouderDe pathologieën die we bij de Cursus Schouder nader belichten, zijn: impingement, frozen shoulder, luxaties, labrum laesies, SLAP laesies, Scapulothoracale dysfunctie, GIRD. In de praktijk worden de volgende testen behandeld: Neer I en II, Painfull arc, Horizontale adductie, Hawkins Kennedy, Jobe test, Crank test, Compression test, Speed test, O’Brien, Clunk sign e.a.

 Tijden

Eerste dagdeel:

Donderdag van 16.00 tot 21.15 uur Ukkelstraat 12, Eindhoven (incl. maaltijd).

Tweede dagdeel:

Zaterdag van 9.30 tot 14.00 uur Ukkelstraat 12, Eindhoven (incl. maaltijd).

Kosten en studiebelasting

De kosten van de Post HBO Cursus Schouder zijn € 395. Deze prijs is inclusief koffie/thee, maaltijden en cursusmateriaal. De studiebelasting van de cursus Schouder is 21 uur waarvan 10 uur zelfstudie. Daarmee verdient u 12 accreditatiepunten. Inschrijfformulier